Fotovoltaická elektrárna:

E-Shop Sun Pi: Fotovoltaická elektrárna FVE 1,5 kWp, cena 82 787 Kč (bez montáže, vč. DPH) = 55 191 Kč/kWp.  1 kWp vyrobí ca 1 000 kWh/rok v ceně ca 2 100 Kč (tarif pro topení a TČ je ca 2,1 Kč/kWh). Návratnost bez dotace při 90% využití vyrobené elektřiny 55 191 : 2 100 : 0,9 = 29,2 roku.

 

E-Shop Sun Pi: Fotovoltaická elektrárna FVE 3 kWp, cena 123 546 Kč (bez montáže, vč. DPH) = 41 182 Kč/kWp.  1 kWp vyrobí ca 1 000 kWh/rok v ceně ca 2 100 Kč (tarif pro topení a TČ je ca 2,1 Kč/kWh). Návratnost bez dotace při 70% využití vyrobené elektřiny 41 182 : 2 100 : 0,7 = 28,0 roku.

 

Závěr:

Fotovoltaická elektrárna vyrábí elektřinu hlavně v letním období a kolem poledne. To je spotřeba domu je malá. Proto využití vyrobené energie s instalovaným výkonem klesá a přestože cena investice na 1 kWp také klesá, návratnost investice se nemění. Pouze se zvyšují prvotní investiční náklady. Investičně a provozně je proto v současné době výhodná instalace pouze takového výkonu fotovoltaické elektrárny, který je nutný pro dosažení na dotaci Nová Zelená Úsporám. Při instalaci počítat s možností rozšíření po poklesu cen fotovoltaických elektráren nebo po vypsání dotací.

 

Olověné baterie pro sluneční elektrárny:

E-Shop Sun Pi: typ solární baterie Banner Energi Bull 230, 12 V, 230 Ah, 2 760 VAh = 2,76 kWh, při vybíjení na 50% životnost 300 cyklů, účinnost skladování a přeměny 90%, 2,76 kWh x 0,5 x 0,9 = 1,24 kWh x 300 = 372 kWh, cena baterie 7 705 Kč (vč. DPH)

Cena uskladnění 1 kWh v baterii: 7 705 : 372 = 20,7 Kč/kWh bez započítání výrobní ceny ve FVE

 

Olověné baterie pro sluneční elektrárny:

E-Shop Conrad: typ Dryfit  S12/230 A, 12 V, 230 Ah, 2 760 VAh = 2,76 kWh, při vybíjení na 80% životnost 1 100 cyklů, účinnost skladování a přeměny 90%, 2,76 kWh x 0,8 x 0,9 = 2 kWh x 1 100 = 2 200 kWh, cena baterie 17 261 Kč (vč. DPH)

Cena uskladnění 1 kWh v baterii: 17 261 : 2 200 = 7,85 Kč/kWh bez započítání výrobní ceny ve FVE

 

Baterie Li – Ion pro sluneční elektrárny:

E-Shop Sun Pi: typ Li – Ion 48 V, 121 Ah, 6,5 kWh, ESS 3.0, při vybíjení 5 kWh životnost 5 000 cyklů,

účinnost skladování a přeměny 90%, 5 kWh x 5 000 x 0,9 = 22 500 kWh, cena baterie 107 901,- Kč (vč. DPH)

Cena uskladnění 1 kWh v baterii: 107 901 : 22 500 = 4,8 Kč/kWh bez započítání výrobní ceny ve FVE

 

Závěr: V případě instalace baterie pro fotovoltaickou elektrárnu je nutno pečlivě volit typ tak, aby se cena uskladnění elektrické energie co nejvíce přiblížila ceně ze sítě 2,1 Kč/kWh. Znamená to ale podstatné zvýšení počáteční investice.

 

Argumenty pro tepelné čerpadlo Acond:

 • V současné době je hlavním důvodem pro stavbu pasivního domu dotace z Nové Zelené Úsporám. Proto investor porovnává zvýšení investičních nákladů pasivního domu oproti nízkoenergetickému domu a toto zvýšení investičních nákladů zase porovnává s dotací Nová Zelená Úsporám.
 • Stavba pasivního domu je spojena s hypotékou. Pro snížení výše hypotéky požadují investoři i minimalizaci investičních nákladů.
 • Na první pohled investičně nejvýhodnější vytápění a ohřev TUV přímotopem však znamená zároveň velkou investici do fotovoltaické elektrárny, kde se musí vyrobit náhradní elektřina za spotřebovanou. Tím se z nejlevnějšího řešení stává nejdražší.
 • Návratnost investice do fotovoltaické elektrárny je ca 30 roků.
 • Oproti tomu při instalaci tepelného čerpadla není potřeba žádná nebo malá fotovoltaická elektrárna. Proto použití tepelného čerpadla ACOND za rozumnou cenu je investičně nejvýhodnější.
 • Protože fotovoltaická elektrárna vyrábí maximum elektřiny v létě a ještě kolem poledne, kdy je potřeba elektřiny pro dům nejmenší, je velká část vyrobené elektřiny předána téměř zdarma do sítě.
 • Cena skladování elektřiny v baterii je 4 až 20 Kč/kWh. To je cena pouze za skladování bez započítání výrobní nebo nákupní ceny. Skladování elektřiny v baterii je tedy v současné době výrazně dražší než nákupní cena ze sítě.
 • V zimě v době maximální spotřeby tepla je výroba ve fotovoltaické elektrárně velmi malá a velká většina elektřiny se odebírá ze sítě.
 • Protože tepelné čerpadlo ACOND v zimním období výrazně snižuje spotřebu elektřiny pro topení a ohřev TUV, je celoroční odběr ze sítě i bez instalace fotovoltaické elektrárny nižší než při instalaci přímotopů a fotovoltaické elektrárny.
 • Pořád platí: Nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujeme a tím ji také nemusíme vyrábět ve fotovoltaické elektrárně. Je totiž protismyslné investovat velké prostředky do zateplení domu a následně použít přímotop jako investičně i provozně nejdražší vytápění a ohřev TUV.
 • Pasivní dům je velmi citlivý na vnější i vnitřní zdroje tepla a tím na přehřívání interiéru. Velkého zvýšení komfortu bydlení lze dosáhnout použitím tepelného čerpadla ACOND jako zdroje chladicí vody. Při tom lze tepelné čerpadlo ACOND země-voda s výhodou použít pro pasivní chlazení (chlazení bez chodu kompresoru, pouze se využívá podchlazený zemní kolektor jako zdroj chladu). Chlazení plným výkonem tepelného čerpadla ACOND je samozřejmě možné také. V případě chlazení podlahovým topením lze snížit teplotu v pasivním domě o 2 až 3°C bez nároku na investice. Po instalaci stěnové jednotky lze využít plný chladicí výkon tepelného čerpadla ACOND.
 • Výhody tepelného čerpadla ACOND: záruka, regulace, servis.

 

Regionální průměr výroby elektřiny kWh/kWpeak v celém regionu Drážďany, Görlitz, Cottbus, Lipsko, Halle, Gera, Plauen, Chemnitz – sousedí s ČR

Převzato od  Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV), Bundesgeschäftsstelle Aachen

Odkaz zde

Uveden skutečně vyrobený průměr z instalovaných ca 150 FVE: celková měsíční výroba  kWh v regionu/celkové instalované kWp